Specialisaties

Onze ergotherapiepraktijk heeft zich door middel van aanvullende scholing , werkervaring en samenwerking in netwerken op een aantal gebieden gespecialiseerd. Op deze terreinen zijn onze ergotherapeuten extra deskundig:

Ziekte van Parkinson

De praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet Eindhoven (www.parkinsonnet.nl). Dit is een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Het Eindhovense netwerk bestaat onder andere uit neurologen en Parkinsonverpleegkundigen van het Máxima Medisch Centrum en Catharina Ziekenhuis, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en dietisten.

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Deze grote groep clienten, met vaak onzichtbare problemen, heeft veel baat bij ergotherapie. Logisch dus dat onze praktijk samenwerkt in het Multidisciplinair eerstelijns netwerk NAH (www.eerstelijnsnetwerknah.nl) en contactpersoon is binnen het NAH-netwerk Zuidoost-Brabant (http://www.nahzuidoostbrabant.nl/).

Valpreventie

De is aangesloten bij het valpreventie netwerk van zorgverleners ValNet (www.valnet.info). We werken volgens de ergotherapeutische richtlijn Valpreventie en het screeningsinstrument van ValNet. 

Multiple Sclerose

De praktijk is aangesloten bij MS Zorg Nederland (www.mszorgnederland.nl). Hierin werken zorgverleners, gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met Multiple Sclerose en hun naasten, intensief met elkaar samen. Het netwerk in deze regio bestaat onder andere uit MS neurologen van regionale ziekenhuizen, MS verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, revalidatie-artsen en specialisten ouderengeneeskunde.

Chronische pijn/vermoeidheid

Bij deze klachten speelt energie- en pijnmanagement een belangrijke rol; onze specifieke scholing op dit gebied biedt daarom ook hier een meerwaarde voor de cliënt. Verder houden we ons bezig met de gedragsmatige beïnvloeding van chronische pijn- en vermoeidheidsklachten (middels principes van de cognitieve en gedragstherapie, healthcounseling, motivational interviewing, activiteitenweger en dergelijke ). Zo nodig stemmen we de ergotherapeutische behandeling af op andere zorgverleners en de begeleidingsprogramma’s van revalidatiecentra.

Reuma

De praktijk behandelt veel mensen met verschillende vormen van reuma: reumatoïde artritis, artrose, fibromyalgie, jicht en de ziekte van Bechterew. Belangrijk onderdeel van de behandeling is het geven van voorlichting over en aanleren van een gewrichtsbeschermende leefstijl. De reumacliënt heeft daar erg veel baat bij.

COPD

Mensen met deze aandoening hebben veel baat bij behandeling en begeleiding gericht op toepassen ergonomische principes, de juiste ademhalingstechnieken en het managen van hun energie. Een gespecialiseerde ergotherapeut kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Ouderen (dementie)

Behalve het behandelen van de oudere zelf, heeft de ergotherapeut ook veel aandacht voor de mantelzorger(s). Dat is niet voor niets. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een goede begeleiding van de mantelzorger een grote invloed heeft op de effectiviteit van de totale behandeling.

Decubitus

Cliënten met een huidbeschadiging als gevolg van doorliggen en -zitten, hebben specialistische hulp nodig. Binnen de zorgverlening zijn het de ergotherapeuten die mensen thuis kunnen ondersteunen door te adviseren over hulpmiddelen en het beperken van de risico’s op decubitus.

Arbeid en re-integratie

U kunt bij ons terecht wanneer bepaalde klachten u hinderen in het uitvoeren van uw werk. Dit kunnen klachten zijn van uw houdings- en bewegingsapparaat, maar ook neurologische problemen, chronische pijn en vermoeidheid. Langdurig zittend werken – al dan niet achter een beeldscherm – kan bijvoorbeeld problemen opleveren. We hebben al veel mensen met een kantoor- of baliefunctie succesvol begeleid. Ook bij lichamelijke belasting, bijvoorbeeld door werk in de zorg- of productiesector, kan ergotherapie een belangrijke ondersteuning zijn. Activiteiten op het gebied van re-integratie behoren eveneens tot ons werkgebied. Meer informatie over arbeidsondersteuning vindt u op http://www.arbeidsdiensten-vanbakel.nl/.

Ergotherapie Van Bakel maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.